Interne-communicatie.info
Naar de homepage
     

Doelen belangrijkst bij interculturele interne communicatie

Door: Martijn Hemminga | Onderzoek | 3.286 keer gelezen | |

Doelen belangrijkst bij interculturele interne communicatieInterculturele interne communicatie op de werkvloer is aan de orde van de dag. Uit onderzoek van Involve blijkt dat niet de nationale cultuur het meest effect heeft op een goede interne communicatie, maar de organisatorische en persoonlijke factoren waar het meeste waarde aan wordt gehecht door medewerkers.

Team- en organisatiedoelen

Wat betreft organisationele factoren hebben team- en organisatiedoelen de meeste invloed. In positieve zin dragen heldere doelen bij aan de effectiviteit van communicatie in het team, in negatieve zin leidt het gebrek aan heldere doelen tot frustratie in de communicatie. De samenstelling van het team is een factor die ook veel invloed heeft, waarbij een klik tussen de teamleden een positieve invloed blijkt te hebben. Negatieve invloed heeft de samenstelling wanneer er grote afstand tussen teamleden wordt ervaren. Wat ook invloed heeft zijn ‘processen in het team’; op welke manier gewerkt wordt, hoe rollen en verantwoordelijkheden zijn verdeeld en welke verwachtingen er zijn. Als dit goed is georganiseerd is er duidelijk een positief effect; als dit niet het geval is, is er sprake van een negatief effect.

Persoonlijke eigenschappen

Op persoonlijk niveau blijken de bepalers ‘werkachtergrond’ en ‘communicatievaardigheden’ veel invloed te hebben. Werkachtergrond heeft met name een positief effect als de teamleden een geschiedenis met elkaar delen en als er teamleden zijn die veel ervaring hebben met interculturele communicatie in teams. Communicatievaardigheden kunnen als deze goed zijn een positief effect hebben, maar worden ook als negatieve bepaler bevonden. Bijvoorbeeld ‘niet goed kunnen luisteren’ kan een duidelijk negatief effect hebben. Tot slot heeft ook de factor ‘persoonlijke belangen’ een negatief effect als persoonlijke belangen de boventoon gaan voeren in een team.

Onderzoeksopzet

Voor het onderzoek zijn 21 interviews gevoerd in acht verschillende organisaties; zowel de levensmiddelenindustrie, telecom, energiesector, retail- als printsector. De helft van de teams waren internationaal samengesteld, de anderen bestonden uit teamleden met verschillende regionale achtergronden (in Nederland). Daarnaast waren in bijna alle teams mensen vanuit verschillende vakgebieden vertegenwoordigd. De interviews zijn gevoerd met diverse teamleden en de betreffende manager/voorzitter. De interviews zijn aan de hand van open vragen gevoerd, waarbij de op basis van het literatuuronderzoek opgestelde lijst met bepalers als leidraad is meegenomen, met de hoofdvraag: Wat ervaren teamleden in interculturele samenwerking zelf als invloedrijk? Op basis van de resultaten van de interviews is vervolgens een lijst van bepalers die door geïnterviewden zelf genoemd zijn opgesteld. Deze is voorgelegd aan dezelfde interviewpartners waarbij hun gevraagd is in te schatten of de bepalers positieve of negatieve invloed hadden op de communicatie in hun teams.

De whitepaper over interne interculturele commmunicatie is gratis te downloaden via de website, inclusief de Checklist ‘efficiënte interne interculturele communicatie’.

Bron: Involve

Meer berichten

Interne communicatie neemt in belang toe
Finalisten Internal Branding Jaarprijs 2013 bekend
Interne communicatie over 10 jaar (e-book)
Meest effectieve middelen voor interne communicatie
Kracht van narrowcasting voor effectieve interne communicatie

Reageer


Dit artikel is geplaatst op on 13-06-2013 om 09:39 en is terug te vinden in de categorie Middelen & media. Reactie op dit artikel kun je volgen via de RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie plaatsen, of een trackback van jouw site plaatsen.
1 Comment so far

  1. Effectieve interne communicatie: narrowcasting | heeft op maart 5, 2014 19:40 een reactie geplaatst.

    […] Bron: Interne communicatie info […]

Naam (verplicht)

E-mail, wordt niet getoond (verplicht)

Website


 
 
 
Bezoek ook:
Interne-communicatie.info
is een webconcept van CommunicatieMedia.

© 2011 - 2019