Interne-communicatie.info
Naar de homepage
     

Helft organisaties heeft geen doel met interne communicatie

Door: Martijn Hemminga | Onderzoek | 6.680 keer gelezen | |

Bijdrage van IC aan realisatie van de organisatiedoelenBijna de helft van alle organisaties (49,1%) geeft aan dat er geen doelstellingen voor de korte of lange termijn zijn vastgelegd voor Interne Communicatie. Dit blijkt uit onderzoek door Corner Stone onder 206 Nederlandse organisaties voor het Praktijkcongres Interne communicatie dat 16 april plaatsvond.

Realisatie organisatiedoelstellingen

61,2% Van de respondenten zegt dat in hun organisatie niet in kaart wordt gebracht wat interne communicatie bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Wanneer dit wel gebeurt (28,6%), ligt de verantwoordelijkheid hiervoor primair bij de manager met eindverantwoordelijkheid voor (interne) communicatie. Niet geheel verrassend, blijkt dat de toegevoegde waarde van interne communicatie aan de organisatiedoelstellingen vooral in grotere organisaties wordt gemeten. 79,5% Van de respondenten die zeggen dat dit gemeten wordt, werkt voor een organisatie met meer dan 500 werknemers. En 17,9% voor een organisatie met 50-500 werknemers.

Bijdrage van IC aan realisatie van de organisatiedoelen

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van IC aan de organisatiedoelstellingen wordt in de meeste gevallen op zowel kwalitatieve (‘gesprekken’/interviews) als kwantitatieve (enquêtes, employee engagement survey) wijze bepaald. De te realiseren targets zijn doorgaans vastgelegd in het jaarplan. Wanneer de bijdrage van IC niet sec in kaart wordt gebracht, wordt vooral (aan)gestuurd op basis van subjectieve factoren als gevoel/gezond verstand, zichtbaarheid (middelen) of medewerkerstevredenheid.

Individueel

De helft (50,3%) van de respondenten zegt dat IC-professionals binnen hun organisatie op individueel niveau worden beoordeeld op hun toegevoegde waarde. Dit gebeurt primair via periodieke functionerings-/beoordelingsgesprekken (waarin doelen zijn opgenomen). In organisaties waarin IC-professionals niet individueel worden beoordeeld op hun toegevoegde waarde (40,4%), is het voornaamste argument hiervoor dat of de organisatie te klein is om interne communicatie apart te beoordelen of dat de afdeling Communicatie (met IC als een van de onderdelen) als geheel wordt beoordeeld.

Lijnmanagement

29,8% Van de respondenten geeft aan dat lijnmanagers binnen hun organisatie ook worden beoordeeld op hun interne communicatievaardigheden. Beoordeling vindt in voorkomende gevallen primair plaats door middel van functionerings-/beoordelingsgesprekken met de direct leidinggevende. Vaak aan de hand van de resultaten van medewerkers-tevredenheidsonderzoek.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek van Corner-Stone is door middel van een online vragenlijst uitgevoerd onder vijftienhonderd interne communicatie managers. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 21 maart tot en met 11 april 2013. In totaal vulden 206 mensen het onderzoek in.

Meer berichten

Interne communicatie neemt in belang toe
Finalisten Internal Branding Jaarprijs 2013 bekend
Interne communicatie over 10 jaar (e-book)
Meest effectieve middelen voor interne communicatie
Kracht van narrowcasting voor effectieve interne communicatie

Reageer


Dit artikel is geplaatst op on 13-06-2013 om 09:39 en is terug te vinden in de categorie Middelen & media. Reactie op dit artikel kun je volgen via de RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie plaatsen, of een trackback van jouw site plaatsen.
1 Comment so far

  1. Effectieve interne communicatie: narrowcasting | heeft op maart 5, 2014 19:40 een reactie geplaatst.

    […] Bron: Interne communicatie info […]

Naam (verplicht)

E-mail, wordt niet getoond (verplicht)

Website


 
 
 
Bezoek ook:
Interne-communicatie.info
is een webconcept van CommunicatieMedia.

© 2011 - 2020